Bio chov skotu

bio  chov skotu

Firma Agrokomplex spol. s r. o. chová v průměru 1200 – 1300 ks masného typu skotu včetně telat, kříženců plemen Česká straka a Blond d´ Aquitain. Reprodukce stáda je zajišťována přirozenou plemenitbou.

Veškerý skot včetně hovězího žíru se pase od začátku dubna až do pozdního podzimu (v závislosti na počasí je to většinou druhá polovina listopadu) nepřetržitě 24 hodin denně.
Zvířata jsou rozdělena v době pastvy podle věkových skupin a kategorií. Každé skupině zvířat je vymezen pastevní areál, který je dále rozdělen na jednotlivé výběhy s vlastním napajedlem. Po vypasení se zvířata přehánějí na nově obrostlé výběhy. Jako oplocení je využíván elektrický ohradník.

V zimním období je většina skotu ustájena na stelivovém provozu (matky) nebo kombinovaném provozu (ostatní skot – ½ rošty + ½ podestýlka). V současné době je dokončováno ustájení s volným přístupem na pastvinu, které bude rovněž využíváno v zimním období.

BIO chov skotu

Krmení skotu je ze 100% zajištěno vlastními zdroji (seno, senáž, GPS, šrot), v současné době firma hospodaří s 30% rezervou krmiv pro příští rok.

Jakub Douša
tel.: +420 731 489 340
e-mail: jakubdousa@agrokomplex-vernerice.cz

Ing. Helena Doušová
tel.: +420 731 109 973
e-mail: helenadousova@agrokomplex-vernerice.cz